időzár
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Az oldal használatához olvasd el a felhasználási feltételeket!
Utolsó módosítás: 2018.01.09.

Fogalmak definíciója

Az üzemeltető (további információ: impresszum és kapcsolat menüpont alatt) által üzemeltetett programozobazis.hu (továbbiakban: weboldal) lehetőséget ad arra, hogy a regisztrált felhasználók (továbbiakban: felhasználók) informatikai - szoftverfejlesztési projekteket osszanak meg egymással és a weboldalra látogatókkal (továbbiakban látogató). Abból a célból, hogy ezekre a projektekre más felhasználók jelentkezzenek, árajánlatot adjanak. A kiválasztott jelenetkező a munkát elvégezi, majd értékelést ad egymásról megrendelő és munkavállaló. A weboldal használatát jelen felhasználási feltételek és a adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: szabályzat) együttesen szabályozza.

Általános tudnivalók

A weboldal szolgáltatásainak használatba vételéhez szükséges a regisztráció. A sikeres regisztráció feltétele a szabályzat megismerése és elfogadása. Az üzemeltető mindenféle korlátozás nélkül megismerhetővé teszi a szabályzatot bárki számára. A weboldal használatához továbbá szükséges a hivatalos adatok egy részének kitöltése. (Kapcsolattartó neve, Kapcsolattartó telefonszáma)

Az üzemeltető a szabályzatot egyoldalúan módosíthatja, az utolsó módosítás dátumát feltünteti. Az üzemeltető a verzió történet menüpont alatt is feltünteti, ha változás történt a szabályzatban, egyéb külön tájékoztatást erről nem ad. A felhasználó felelőssége, hogy az esetlegesen módosított szabályokat megismerje. A módosítást követően a szolgáltatás használatával a felhasználó elfogadja a szabályzat módosítását. Amennyiben valamelyik pontjával nem ért egyet, mérlegelheti, hogy elfogadja e vagy ellenkező esetben törli magát, és nem használja tovább a weboldalt !

A weboldal jellegét tekintve nem kifejezetten 18 év felettieknek szóló ennek ellenére az üzemeltető nem engedélyezi 18 éven aluli személyeknek a weboldal használatát! A kiskorúak védelme miatt és a weboldalra feltöltött adatok tartalmának helyessége miatt a felhasználó vagy a felhasználói fiókot használó kapcsolattartó személy kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy lehet. Üzemeltető továbbiakban elhárítja a felelősséget, ha a korlátozás ellenére 18 év alattiak használják a weboldalt, és az üzemeltető hibáján kívül személyes adataikat megadják a törvényes képviselő engedélye nélkül vagy 18 év felettieknek szóló tartalomhoz jutnak.

A weboldalra felhasználók által feltöltött adatok tartalmáért, információk pontosságáért, megbízhatóságáért egyedül a felhasználót terheli felelősség ! A felhasználó a szolgáltatás használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy a weboldalra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek és adatok tartalmáért és jogszerűsége tekintetében teljes és objektív felelősséggel tartozik. Az üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy a weboldal tartalma az üzemeltetőtől függetlenül, folyamatosan módosul! Amennyiben az üzemeltető észleli, hogy bármely tartalom a jelen szabályzatba ütközhet, jogosult a tartalom azonnali eltávolítására.

Az üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha a felhasználó magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználó által a weboldalra feltöltött tartalmat.

Amennyiben a felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden az üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az üzemeltetőt a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Fizetős szolgáltatást a weboldal jelenleg nem kínál ! Reklám célú megjelenéssel kapcsolatban kérjük keresse az üzemeltetőt együttműködési lehetőségekért !

A felhasználó regisztráció során megadott email címére a weboldal működésével összefüggő esetekben érkezhet automatikusan generált levél. (Pl.: Regisztrációs folyamat során kapott megerősítő levél vagy hasonló megerősítő levél.) Az üzemeltető a weboldal működésével összefüggő esetben személyes levél formájában is megkeresheti a felhasználót. (Pl.: Ha a felhasználó megsértette a szabályzatot és erről kap tájékoztatást vagy hasonló indokolt esetben.) Üzemeltető hírlevelet nem küld ! Üzemeltető a felhasználókat a regisztrációs folyamat során megadott email címén keresztül, semmilyen reklám ajánlattal nem keresi meg ! Üzemeltető a felhasználó email címét 3. fél számára nem adja ki ! (Kivéve hatóságokkal való együttműködés, bármilyen jogi eljárás.)

Üzemeltető a felhasználói tartalmakat nem, illetve csak részben archiválja, korlátozott ideig. Az adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza ponotsan milyen adat, meddig kerül tárolásra. Amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról! Pl.: screenshot.

Használati irányelvek

Felhasználók a weboldalra tölthetik fel informatikai - szoftverfejlesztési projektjeiket abból a célból, hogy ezekre a projektekre más felhasználók jelentkezzenek, árajánlatot adjanak. A kiválasztott felhasználó a munkát elvégezi, majd értékelést ad egymásról megrendelő és munkavállaló.

A weboldalra feltöltött adatokat a felhasználó saját maga határozza meg és alakítja ki, annak tartalmáért és valódiságáért az üzemeltető felelősséget nem vállal. A felelőség kizárása mellett az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy megítélje a feltöltött tartalom valódiságát és jogszerűségét. Amennyiben a feltöltött tartalom kifogásolható az üzemeltető azt mindenféle figyelmeztetés nélkül eltávolíthatja !

A felhasználó a weboldalt jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen szabályzat rendelkezéseinek betartásával köteles használni.

Korlátozások

A weboldalon közzétett tartalomban tilos:

 • Trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni.
 • Személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik felhasználót zavarhat kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt)
 • Másik felhasználó megítélésének negatív vagy pozitív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem.
 • Olyan tartalmat elhelyezni, amely az irányadó jogszabályok alapján korlátozás vagy tilalom alatt áll, mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a felhasználókat buzdítani, beleértve a szellemi alkotáshoz fűződő jogokat is.
 • A másik fél tudtával vagy tudta nélkül, idézett telefonbeszélgetést, e-mail részletet, vagy más személyes üzenetváltás megosztani.
 • Olyan adat elhelyezése ami alapján beazonosítható az adott felhasználó és kapcsolatfelvételre alkalmas. Pl. Telefonszám, Email-cím, Url (Link), Domain, Ip-cím.
 • Obszcén, közerkölcsbe ütköző vagy pornográf anyagok megjelenítése, szexuális szolgáltatás ajánlása.
 • Tiltott, engedélyköteles tárgyak, szolgáltatások említése bármilyen kontextusban (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok, fegyverek, gyógyszerek, hamis termékek, emberi - állati szervek, régészeti leletek, tiltott berendezések, lopott termékek, dohánytermékek, illegális weboldalak)
 • Olyan tartalom közzététele, vagy olyan tartalomra hivatkozás amely az üzemeltető jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti. Üzemeltető szolgáltatásainak bojkottálására felhívást tenni.
 • A törölt felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztráció létesítése.
 • Szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (Pl.: flood, offtopic, script hozzászólások)
 • Szándékosan félrevezetni a többi felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben.
 • Más felhasználó vagy az üzemeletető alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni, erre utalni és a nevében eljárni.
 • Vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni.
 • Bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást tenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve bűncselekmények, szabálysértések elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni. Jó erkölcsbe ütköző cselekményre való felhívást közzétenni vagy erre buzdítani.
 • Reklámot, hirdetést közzétenni. A weboldal szolgáltatásait üzleti, reklám-marketing célokra használni. Üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni. (Pl.: Termék ajánlása, forgalmazása.)

Az üzemeltető jogosult eltávolítani a jogsértő ,szabályzatot vagy etikai szabályokat sértő tartalmakat. Az üzemeltető jogosult a felhasználó regisztrációját törölni illetve újbóli regisztrációját korlátozni olyan esetekben, amikor az érintett felhasználóval kapcsolatban valamely jogszabály, vagy irányadó etikai szabály, vagy a szabályzat megsértésének gyanúja merülhet fel vagy felmerül annak gyanúja, hogy megtévesztő információkat közöl, tisztességtelenül viselkedik, vagy viselkedése jó erkölcsöt sért. Üzemeltető fenntartja a jogot annak eldöntésére, mi minősül szabálysértőnek !

Az üzemeltető a hatályos jogszabályok alapján együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely felhasználó a jelen szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az üzemeletető jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.

Tilos bármilyen olyan tevékenység vagy program használata, amellyel a weboldalt felépítő fileok vagy a weboldal mögött lévő adatbázis módosítható, vagy amely veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Tilos minden olyan tevékenység amely a weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállítását célozza vagy eredményezheti. Tilos bármilyen olyan tevékenység ami a weboldal mögött lévő adatbázis adataihoz való hozzáférést célozza ! Tilos az üzemeletető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megsemmisítése, károsítása vagy nyilvánosságra hozatala és egyéb hacker-tevékenysége is! Üzemeletető a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért, kizárólag annak megvalósítóját terheli a felelőség az okozott kárért. Az ilyen irányú tevékenység büntetőjogi eljárást von maga után !

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.