időzár
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Adatvédelmi nyilatkozatunkat az alábbi ismertető tartalmazza.
Utolsó módosítás: 2018.06.08.

Fogalmak definíciója

Az üzemeltető (további információ: impresszum és kapcsolat menüpont alatt) által üzemeltetett programozobazis.hu (továbbiakban: weboldal) lehetőséget ad arra, hogy a regisztrált felhasználók (továbbiakban: felhasználók) informatikai - szoftverfejlesztési projekteket osszanak meg egymással és a weboldalra látogatókkal (továbbiakban látogató). Abból a célból, hogy ezekre a projektekre más felhasználók jelentkezzenek, árajánlatot adjanak. A kiválasztott jelenetkező a munkát elvégezi, majd értékelést ad egymásról megrendelő és munkavállaló. A weboldal használatát jelen adatvédelmi nyilatkozat és a felhasználási feltételek (továbbiakban: szabályzat) együttesen szabályozza.


Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően kezelünk és gyűjtünk. Kizárólag a legszükségesebb adatokat kérjük be. DM és marketing célú levelet nem küldünk. Kizárólag rendszerüzenetet küldünk.


Adatkezelés célja

A weboldal felhasználói által igénybe vett szolgáltatások lehetővé tétele az információs önrendelkezésről és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (GDPR) összhangban.


Adatkezelés jogalapja

A felhasználó hozzájárulását adta személyes adatainak egy konkrét célból történő kezeléséhez. (weboldal szolgáltatásainak működtetése, lehetővé tétele)
Felhasználó az üzemeltetővel ügyfélkapcsolatban áll és:

 • hozzájárul az adatkezeléshez,
 • az adatokat közvetlenül saját maga adja meg, illetve alakítja ki,
 • az adatkezelés célja számára ismert,
 • tudatában van, hogy a kezelendő adatok fajtája, adatkezelés időtartalma (adattörlés) előre meghatározott,
 • tudatában van, az adatok milyen céllal kerülnek felhasználásra,
 • tudatában van, hogy személyes adatai nem kerülnek ki az üzemeltető kezeléséből,
 • az adatkezelési tájékoztatást megértette és elfogadta.

Az adatkezelő adatai

Részletes információ: impresszum és kapcsolat menüpont alatt


Adatkezelési ismertető

Felhasználó hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat

 • Profil adatok
  • Generált felhasználónév
  • Képességei listája
  • Bemutatkozás
  • Profil kép
  • Regisztrált email cím
 • Hivatalos adatok
  • Kapcsolattartó neve
  • Kapcsolattartó telefonszáma
 • Indított projektek részletes adatai
  • Projekt megnevezése
  • Szükséges képességek
  • Projekt specifikácíó
  • Projekt megbeszélés
 • Projektek üzenőfalára (megbeszélés fül) küldött üzenetek
 • Többi felhasználó részére küldött üzenetek
 • Bejövő (kapott) és kimenő (adott) értékelései

az üzemeltető a többi felhasználó részére elérhetővé tegye, továbbá hozzájárul, hogy a látogatók is hozzáférjenek ezen tartalmak egy részéhez. Pontosabban:

 • Profil adatok
  • Generált felhasználónév
  • Képességei listája
  • Bemutatkozás
  • Profil kép
 • Indított projektek részletes adatai
  • Projekt megnevezése
  • Szükséges képességek
  • Projekt specifikácíó
 • Bejövő (kapott) és kimenő (adott) értékelései

Üzemeltető a felhasználó által megadott adatokon kívül a következő adatokat tárolja a felhasználókról:

 • Felhasználó regisztráció során megadott email címe
 • Felhasználó jelszava kódolt formában (Az üzemeltető számára sem visszafejthető!)
 • Felhasználó weboldalon végzett tevékenységére vonatkozó adatok (Log)
  • Felhasználói tevékenység pontos megnevezése, leírása, kapcsolódó url, tevékenységhez kapcsolódó adat (Pl.: mi-mire változott a tevékenység eredményeképpen)
  • Böngésző
  • IP cím
  • Időpont

A felhasználó tevékenységére vonatkozó adatokat (Log) az üzemeltető a tevékenység időpontjától számítva 30 napig tárolja. A naplózás célja a weboldal használata során esetlegesen felmerült hibák okainak felderítése, a fejlesztés támogatása.


A felhasználó által kezdeményezett felhasználói profil törlése esetében az üzemeletető mindenekelőtt megvizsgálja melyek azok a projektek amiben a felhasználó résztvevő (munkavállaló vagy munkaadó) és folyamatban lévő státuszban van a projekt. Ezeket a projekteket az üzemeltető törli és a másik érintett felet értesíti a projekt törlés okáról.
A felhasználóhoz kapcsolódó adatok azonnali valós, fizikai törlésre kerülnek.
(Jelentése: Nem csak elrejtve van a felületről, a törlés az adatázisból fizikailag történik. Az adatokat nem kezeljük tovább! ) A következő felhasználóhoz köthető adatok törlődnek:

 • Folyamatban lévő projektek
 • Regisztráció során megadott email cím
 • Felhasználó kódolt jelszava
 • Felhasználó tevékenységére vonatkozó adatok
 • Hivatalos adatok
  • Kapcsolattartó neve
  • Kapcsolattartó telefonszáma
 • Bemutatkozás szövege
 • Felhasználó profil képe
 • Képességek listája
 • Beállítások
 • Felhasználói jogok
 • Tiltott felhasználók listája

A weboldal szerves tartalmát képző, felhasználó által feltöltött tartalom nem kerül törlésre! Ezek az adatok elvesztették a személyes adat jellegüket mivel kapcsolatuk az érintettel nem helyreállítható.
A felhasználóhoz közvetlenül nem köthető adatok:

 • Felhasználó generált felhasználóneve
  ( Generált szó, nincs információ tartalma a törölt felhasználóra vonatkozóan. )
 • Felhasználókról adott és felhasználóktól kapott értékelései
  ( Többi felhasználók adatlapján is megjelenik, azoknak részét képezi. Az értékelés szövege nem tartalmazhat beazonosításra alkalmas információt a törölt felhasználóra vonatkozóan, így nem köthető utólag össze vele. Szoftveresen szabályozott. )
 • Felhasználó korábban befejeződött projektjei
  ( Befejezett státuszban lévő projektek a weboldal szerves részét képezik ezért nem törölhetőek. A felhasználóknak kifejezetten tiltott kapcsolatfelvételre alkalmas adatok megadása a projektek leírásban így ezek nem tartalmazhatnak információkat a törölt felhasználóra vonatkozóan. Szoftveresen szabályozott. )
 • Felhasználó kimenő (küldött) és bejövő (fogadott) üzenetei
  ( Az üzenetek törlése ugyanúgy működik mint egy email fiók esetében. Az üzeneteket a felhasználó fiókjából ugyan töröljük, de ezek az üzenetek a másik fél szemszögéből még nem biztos, hogy törölt üzenetek. Mindkét félnek törölnie kell, hogy valósan, fizikailag is törlődjönenek ezek az üzenetek. A felhasználóknak kifejezetten tiltott kapcsolatfelvételre alkalmas adatok küldése a levélben így ezek nem tartalmazhatnak információkat a törölt felhasználóra vonatkozóan. Szoftveresen szabályozott. )

A lezárult projektek üzenőfalára (projekt megbeszélés) írt üzeneteket az üzemeltető az üzenet írásának időpontjától számítva 30 napig tárolja.

Azokat a projekteket amiknek az indítása után 30 nappal sem lett győztes pályázó kiválasztva a rendszer automatikusan törli. A hozzájuk tartozó árajánlatokat a rendszer automatikusan törli.

A befejezett projektekhez tartozó árajánlatokat a rendszer automatikusan törli.

A rendszer automatikusan törli azokat az üzeneteket amiket mindkét fél töröltre állított. (A saját levelei közül törölt.)

Azoknak a felhasználóknak az összes ismert adatát (regisztrált email cím, kódolt jelszó) akik regisztráltak ugyan, de a regisztrációjukat nem erősítették meg az üzemeltető a regisztráció időpontjától számítva 10 napig tárolja. 10 nap után a regisztrációs szándékot semmisnek veszi és az adatok törlésre kerülnek.

Üzemeltető az adatokat törli, ha kezelése jogellenes, vagy ha az érintett felhasználó ezt kifejezetten kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Üzemeltető a felhasználóról tárolt adatait 3. fél számára nem adja ki (kivéve hatóságokkal való együttműködés, bármilyen jogi eljárás), reklám célra nem használja fel.

E tájékoztatóban felsorolt adatkezeléseken kívül egyéb adatkezelés nem történik.


Adatbiztonság

Az üzemeletető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználó által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Tárhelyszolgáltató által biztonságosan elzárt, jelszóval védett területen kerülnek tárolásra az adatok. Az adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés. Cél a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve a jogosulatlan felhasználás megelőzése.

Adatvédelmi incidens - Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. Üzemeltető nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Üzemeletető incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről. Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: az üzemelető megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; az üzemelető az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a Rendelet 33. cikk (1) bekezdésében említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.


Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az adatkezelő adatai pontban megadott elérhetőségek útján. Felhasználó kérelmezheti az üzemeltetőnél a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását, az adatkezelés korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen. Felhasználó jogai:

 • Hozzáférési jog,
 • Helyesbítéshez való jog,
 • Törléshez való jog,
 • Adatkezelés korlátozásához való jog,
 • Adathordozhatósághoz való jog,

Felhasználó a jogait az adatkezelő adatai pontban megadott elérhetőségeken gyakorolhatja. Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az üzemeletetőhöz fordulhat. Üzemeletető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást. Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó a weboldalon saját maga helyesbítheti. Felhasználónak lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az üzemeltető legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az üzemeletető a szükséges időtartamig megőrzi. Felhasználó kérésére az üzemeletető korlátozza az adatkezelést, ha vitatott a személyes adatok pontossága, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve felhasználó tiltakozása esetén az adatkezelés ellen, valamint ha az üzemeletetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra. Felhasználó jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az üzemeletető (amennyiben a szükséges feltételek fennállnak). Felhasználó a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés). Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, Tel.: +36-1/391-1400) segítségét is. Felhasználó tájékoztatását az üzemeletető csak az Infotv.-ben, illetve a Rendeletben meghatározott esetekben és okból tagadhatja meg. Ilyen esetben az üzemeletető írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv., illetve a Rendelet mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén üzemeletető tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről. Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg az üzemeletető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


Cookie-szabályzat

Weboldalunkon cookie-kat használunk. Nem tudunk és nem is akarunk az ezekben tárolt információk alapján beazonosítani felhasználókat, mindössze arra használjuk, hogy tudjuk, járt-e már korábban honlapunkon, és amennyiben igen, akkor pl.: milyen nyelvi beállítást használt. Lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben lehet, hogy honlapunk nem minden szolgáltatását tudja majd használni.

Mik azok a cookie-k (sütik)?
Az adott weboldal a számítógépen vagy mobilon illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k használatát. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára nem adjuk el, valamint nem használjuk azonosításra.

Mire használjuk a cookie-kat?
Weboldalunk a következő cookie-t használhatja: Átmeneti, a működéshez szigorúan szükséges cookie-k (session): Ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a weboldalunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy milyen nyelvi beállítást választott. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk.

Harmadik féltől kapott cookie-k:

 • Google Analytics és Google +
  (Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, ennek alapján javítani tudjuk a használhatóságot. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges. További információ: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges. )
 • Facebook.com
  (Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel vagy tetszését fejezeheti ki a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.)
 • Twitter.com
  (Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Twitter közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges. További információ: https://twitter.com/en/privacy)